apotek.jpg

Apotekervarer fra Torvet i Trondheim

Under utgravingen på Torvet i Trondheim dukket det opp flere store groper fra 1800-tallet nord på feltet. Et virvar av store groper, gravd delvis ned i hverandre og fylt med sand, jord, husholdningsavfall og bygningsrester.

Massen i gropene inneholdt endel middelalderske teglstein og gulvfliser som gjør det sannsynlig at noe av fyllet i gropene kommer fra utsjaktinger inne i middelalderbyen eller ved Erkebispegården. På 1800-tallet ble det bygget mange hus, ofte med store kjellere, og en del av massen kan godt stamme fra utgravning for slike. Ett av dumpinglagene i gropene bestod nesten utelukkende av glass og særlig rester av medisinflasker. Det var tydelig at det var avfall fra et apotek som var dumpet.

Les mer om funnene på NIKUs arkeologiblogg