Profil_byen som ressurs.jpgFramtidens byer

Byen som ressurs

13 byer i Norge har siden 2008 hatt et felles klimamål. Å skape framtidens byer - byer med reduserte klimautslipp, tilpasset klimaendringene og med bedre bymiljø.

Slik innledes heftet "Byen som resssurs" utgitt av Kommunal- og moderinseringsdepartementet. 21 oktober ble det holdt politisk toppmøte i Framtidens byer 2014. I programperioden 2008-2014 har det vært lagt vekt på å utvikle samarbeidet mellom stat, kommune og næringsliv. Programmet har bidratt til å etablere felles arenaer, og til å få gjennomført en rekke prosjekter.

Til møtet kom statsråder, ordførere/byrådsledere, politisk ledelse i KS og nærings­organisasjonene for å gjøre opp status, og diskutere samarbeidsformer i det videre arbeidet med byutvikling. Tine Sundtoft holdt et innlegg med fokus et satsningsområde som NIKU ønsker å videreutvikle:  "Både norske og internasjonale faginstanser på klima har fokus på byutvikling.  Hvorfor har de det?  Å fortette eksisterende byer er miljøvennlig og ivaretar bymessige verdier. Eksisterende byer består av bygningsmasse og infrastruktur som representerer økonomiske og kulturelle verdier. Kulturminner gir byene stabilitet, identitet og er viktige referansepunkter for byens befolkning.» Og hun avsluttet med: «Vi må bygge høyere og tettere i byen og samtidig må vi ta vare på eksisterende byer og kulturminner. Det er snakk om klimavennlige løsninger, men også behovet for å skape bymiljøer som folk har lyst til å bo i og som gir byidentitet"
Les mer om  By- og planavdelingen

Les mer om klimaprosjektet CulClim