Halden sentrumHalden, Foto: Google Earth

Nytt nettverk: Byfortetting og bruk av urban kulturarv

NIKU har fått støtte til et nettverk som skal utforske urban kulturarv og fortetting i bykjerner.

NIKU har fått midler fra Norges forsknigsråd til å etablere et nettverk som skal belyse hvordan innovasjon kan bidra til mellomstore byers strategiske aktivisering av sentrum.

Asker, Tønsberg og Halden

Nettverket vil bestå av planleggere/forvaltere, investorer, arkitekter, handelsnæring, stedsanalytiker og forskere.

Nettverket vil bruke tre pilot-byer, Asker, Tønsberg og Halden, som dialog-byer.

Målet med nettverket

Fortetting er blitt en primær strategi i mange byers ønske om å gjøre deres by mer bærekraftig, mer attraktiv å leve i og mer lønnsom å investere i.

Samtidig er det en strategi med mange mulige konflikter og utfordringer. Sentrale spørsmål for nettverket er:

  • Hvordan aktivisere bysentrum og andre bydeler og utnytte deres eksisterende kvaliteter (bolig, næring, frivillige organisasjoner/ sivilsamfunnet)?
  • Hvilken urban kulturarv er egnet til gjenbruk? Hva skal den gjenbrukes til?
  • Hvordan er det mulig å bruke eksisterende steds-kvaliteter for å fornye, eller utvide bebyggelsesstrukturer eller områder?

Arbeidsform og prosjektledelse

Nettverket vil bygge på en serie av tematiske samlinger og byvandringer, hvor teori, metode, erfaring, utvikling av løsninger og læring står i sentrum. 

Prosjektleder for NIKU er Dominique Sellier, urbanist og prosjektleder for by. Han har lang erfaring med prosjektorganisering og utredninger fra Frankrike og DogA i Norge. Han jobber tett med John Pløger som er Professor byplanlegging og seniorforsker i NIKU. 

Med seg i en referansegruppe av fageksperter får de:

Henrik Botten Taubøll, advokat som i hovedsak arbeider med eiendomsutvikling og regulering i Advokatfirmaet BA-HR DA

Maren Bjerkeng, arkitekt i Grape arkitekter

Sverre Landmark, markedsdirektør, by- og eiendomsutvikler i Aspelin Ramm;

Katja Bratseth, Stedsantropolog.

Prosjektet begynner høsten 2016 og vil vare ut 2017.

 

Publisert