profil_arkeologimagasin.jpg

Public Archaeoogy - bruk av arkeologi i dagens samfunn

I det seneste volumet av World Archaeology er hovedtemaet Public Archaeology. Allmennhetens syn på og bruk av arkeologi i dagens samfunn er et tilskudd til et stadig mer aktuelt forskningsfokus innenfor kulturarvsstudier som handler om kulturarvens demokratisering; et fokus som også er etterspurt kunnskap i forvaltningen og blant andre aktører med interesse for å ta i bruk kulturminner og kulturarv som en samfunnsressurs.

Redaktørene for volumet har vært Torgrim Sneve Guttormsen i NIKU og professor Lotte Hedeager ved Institutt for Arkeologi, Konservering og Historie (IAKH), Universitetet i Oslo. Introduksjonskapitlet Introduction: interactions of archaeology and the public kan lastes ned her; http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00438243.2015.1027483

Publisert