Halden_kart

Vurdering av utbyggingspotensial for Halden kommune

Hva er tålegrensen og konsekvensene for utbygging i et historisk bymiljø?

Kulturarv- og samfunnsavdelingen og Bygningsavdelingen hos NIKU har nettopp levert rapporten Halden sentrum / Nordsiden – vurdering av utbyggingspotensial for Halden kommune.

Et team av bestående av arkitekter, en geograf og en byplanlegger står bak rapporten, som skisserer mulige fremtidsvisjoner med konsekvenser for en høyere utnytting av bysentrum.

Målet med bestillingen var for kommunen å bedre kunne ha valgmulighetene foran seg, når de skal ta stilling til den videre behandlingen av kommunedelplanen for sentrum, som for tiden er under utarbeidelse.

Planen har vært på offentlig ettersyn, og kommunen er nå inne i en fase hvor de skal ta stillingen til planutkastet og innspillene. «Rapporten blir et godt utgangspunkt for vårt videre arbeid,» sier spesialrådgiver Espen Sørås i kommunen.

Vurdering av utbyggingspotensial for Halden kommune
Foto: Siv Leden, NIKU

Rapporten tar for seg de 6 største av de foreslåtte utbyggingsområdene i planen. Alle områdene er forskjellige i størrelse og lokalisering, men alle må forholde seg til større eller mindre mengder kulturminner i nærheten.

NIKU har arbeidet med generelle konklusjoner om Haldens veivalg for sitt bysentrum, men størstedelen av arbeidet har vært å gå ned på plannivå utbyggingsområde for utbyggingsområde.

Her har vi i volumstudier gått nærmere inn på tålegrenser og konsekvenser for utbygging. Hvert av områdene har 3-4 scenarier redegjort og tegnet ut for seg.

Les rapporten her:

NIKU Oppdragsrapport 142/2016

 

 

 

 

Publisert