profil.jpg

Frokostmøte om klima, kulturminner og by

"Vi trenger metoder og eksempler som gir fotfeste for fremtiden. I dette arbeidet står NIKU sentralt" sa klima- og miljøminister Tine Sundtoft da hun deltok på NIKUs frokostmøte Smart Fremtid. Dette var et av flere seminarer NIKU holder i forbindelse med markeringen av NIKUs 20 års markering. Teamet for møtet var "Hva skal vi ta med oss inn i lavutslippsbyen?"

Som kultur og bymiljøminister er Tine Sundtoft også opptatt av viktigheten av å bruke bevaringsverdige byområder som resurs både for samtiden og framtidige generasjoner.

Frokostmøte om klima, kulturminner og by

"80% av bygningsmassen i 2050 er allerede bygget" som Annika Haugen, avdelingsleder for Bygningsavdelingen i NIKU, understreket. Hun tok opp hvilke utfordringer klimaomstillingen innebærer for bygningsarven og hvordan energieffektivisering av den bevaringsverdige bygningsmassen vil kunne forbedres med hjelp av f.eks. livsløpsanalyser. Dette var noe som Ricarda Ruland fra Bundeinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung i Bonn også løftet frem. Hun så på hvordan Tyskland arbeider med å bruke den enkelte bys individuelle forutsetninger for å finne bærekraftige utviklingsmuligheter. Det finnes i Norge, som i Tyskland, et behov for et integrert urbant kulturminneprogram med konkrete løsninger for energi effektivisering og klimatilpasning på historiske bydeler.

Frokostmøte om klima, kulturminner og by


Dominique Sellier, avdelingsleder for by- og plan i NIKU var opptatt av å finne bedre kunnskapsbaserte og innovative løsninger der kulturminner er uunnværlige ressurser for å skape framtidens klimanøytrale byer.

Fra øvrige deltakere aktualisertes mangelen på gode eksempler på byutvikling hvor man tar ansatts i historiske verdier, og ønske om tydeligere informasjon til eiendoms- og byutviklere om hva som egentlig kan og bør bevares.

Se presentasjonene fra frokostseminaret:

Tine Sundtoft "Klimavennlige bygmiljøer med historisk fotfeste"

Ricarda Ruland "Climate protection measures in historical urban areas"

Annika Haugen "Kulturminner og kulturmiljøer i et klimaforandret lavutslippssamfunn" 

Dominique Sellier "Hva skal vi ta med oss inn i lavutslippsbyen?"

Kontaktperson: Dominique Sellier, avdelingsleder for By- og plan.

Les også: Verdifull fortid for fremtidens by