Tokyo.JPG

Konferanse om migrasjon og kulturarv

Hvilken rolle har arkeologi, museer og kulturminneforvaltning i en verden som i økende grad preges av migrasjon? Hvordan kan arkeologi og kulturarv inkludere medborgere og bidra konstruktivt til hvordan et flerkulturelt samfunn definerer seg selv, i dag og i fremtiden?

Dette er temaer som vil være aktuelle på sesjonen “Archaeology and heritage in changing societies – approaches to present and future disciplinary significance for citizens of the 21st century” som blir arrangert av Christopher Prescott (Universitetet I Oslo), Anders Högberg (Linnéuniversitetet) og Torgrim Sneve Guttormsen (Norsk institutt for kulturminneforskning) på WAC-8  (World Archaeological Congress) i Kyoto i august 2016.

Les mer om sesjonen (T08-A) og Call for papers påkonferansens hjemmeside WAC-8 Kyoto 2016