NIKU deltar på HERAs 'Matchmaking Event'

Humanities in the European Research Area (HERA) arrangerer i år et 'Matchmaking Event’ under temaet “Uses of the Past”. Arrangementet utgjør et møtepunkt der forskningsinstitusjoner i Europa gis en mulighet til å skape forskernettverk og partnerskap til nye forskningsprosjekter.

NIKUs forskere Joel Taylor og Torgrim Sneve Guttormsen sendte på vegne av NIKU inn en prosjektidé til HERA, med invitasjon til samarbeid med europeiske partnere. Det var 800 søkere til årets arrangement, og NIKU ble valgt som en av 280 europeiske institusjoner som får delta på arrangementet.

Målet i etterkant av møtet i Tallinn er å forberede en forskningssøknad sammen med relevante europeiske partnere under programmet HERA JRP (Humanities in the European Research Area) som har søknadsfrist i mars/april 2015. Arrangementet skal foregå i Tallinn den 29. januar.

Her kan du lese NIKUs initiativ under HERAs Matchmaking Event

Les mer på HERAs hjemmeside

NIKU deltar på HERAs 'Matchmaking Event'