australia.jpgSydney. Foto: T.S. Guttormsen

Urbanism, Materiality and Heritage. Konferanse i Canberra

2.- 4. desember arrangers the Association of Critical Heritage Studies Conference (ACHS), som holdes i Canberra, Australia.

Et av temaene som diskuteres på konferansen er urban kulturarv under hovedtemaet «Urbanism, Materiality and Heritage». Flere av presentasjonene handlet om hva det innebærer å tilrettelegge for opplevelse av byens kulturarv utfra fotgjengerens perspektiv på byen og hvordan dagens byer i stadig større grad formes av fotturistenes bevegelse i byrommet. Fra NIKU deltar Torgrim Sneve Guttormsen og Grete Swensen med innlegget "Heritage, politics, practice: heritages`values role in defining the welfare state".

Les mer om NIKUs forskning på "Kulturminner: politikk, praksis og forhandlinger" (Verdi-SIS)

Les mer konferansen på ACHS hjemmeside