Regjeringskvartalet.jpg

Reguleringsplan for Regjeringskvartalet

NIKU er med i teamet (med Nordic Office of Architecture, Multiconsult og Civitas) som skal utarbeide ny reguleringsplan for Regjeringskvartalet. Regjeringen har besluttet å gå for Konsept Øst som innebærer en konsentrert utbygging mellom Akersgata og Møllergata med mulig utvidelse i nordøst mot Hammersborg.

Første fase av arbeidet består av planprogram samt en ideutviklingsfase som vil pågå fram til februar 2015. Ideutviklingsfasen vil danne grunnlag for å utlyse et parallelloppdrag der 4-5 aktører bes om å gi innspill til planprosessen som vil vare fram til juni 2016 inkludert KU.   

Konsept Øst medfører at Høyblokken og den åpne plassen mot Akersgata bevares, mens Y-blokken, S-blokken og R4 rives. De integrerte kunstverkene i Y-blokken tas vare på. Prosjektering av bygg antas å skje i tidsrommet 2016-18 med behandling i Stortinget 2019 og byggestart i 2020. Ferdig RKV i 2023-25.

Reguleringsplan for Regjeringskvartalet