profil_dive.JPG

DIVE-analyse

DIVE er en kulturmiljøanalyse for landskap, byer og steder, utviklet av Riksantikvaren i et nordisk kulturmiljøsamarbeid. Analysen kan brukes i samfunnsplanlegging, kommunal og regional arealplanlegging, kulturminne- og landskapsforvaltning, konsekvensutredninger, prosjektutvikling med mer.

I analysen brukes et  kulturhistorisk utgangspunkt, men systematikk og elementer er hentet fra både planfag og kulturhistoriske fag. DIVE-analysen er utviklet gjennom to engelskspråklige samarbeidsprosjekter og har fått navn etter analysearbeidets fire hovedtrinn:  

  • D – describe (beskrive). Historiske karakter. Hva forteller dagens landskap og miljø om analyseområdets opprinnelse, utvikling og karakter?
  • I -  interpret (tolke). Historisk betydning. Hvorfor har enkelte elementer og karaktertrekk i analyseområdet hatt spesiell samfunnsmessig betydning?
  • V -  valuate (vurdere). Hvilke historiske elementer og karaktertrekk har spesiell verdi, kan de utvikles og hvor går grensene for hva de tåler?
  • E -  enable (aktivere). Hvordan kan stedets prioriterte, historiske karaktertrekk og ressurser forvaltes og utvikles?

 

DIVE-analyse

Målene med DIVE-analysen:

  • Kunnskapsgrunnlag: klargjøre hva som har vært viktig for stedets utvikling
  • Klargjøre hvilke spor som er sentrale og hvilke som er mindre sentrale
  • Får frem kulturarvens betydning som verdi- og utviklingsressu

Les: En veileder i bruk av DIVE