Kulturdep_profil.jpg

Nordisk fagkonferanse om ulovlig handel med kulturgjenstander

For å styrke innsatsen mot ulovlig handel med kulturgjenstander inviterer kulturminister Thorhild Widvey til fellesnordisk fagkonferanse i Nasjonalbiblioteket i Oslo 2. og 3. desember 2015.

NIKU deltar med Dima Chahin som innleder og Carsten Paludan-Müller som modetrator. "Ulovlig handel med kulturgjenstander er et økende problem. FNs sikkerhetsråd vedtok i februar en resolusjon som forplikter medlemslandene til å iverksette tiltak. Utenriksministeren og kulturministeren hadde i mars en felles appell der fagmiljøer, næringsdrivende og publikum ble oppfordret til å vise aktsomhet. Regjeringen har også gitt økonomisk støtte til UNESCOs handlingsplan for Irak for å forhindre ulovlig handel med kulturgjenstander." Les mer om konferansen på regjerningen.no