Integrert landskapsanalyse for deler av Spydeberg

Integrert landskapsanalyse for deler av Spydeberg

Landskapsanalysen for Skjærsaker-Heli-Giltvedt kan sees som et innspill til den lokale oppfølgingen av Riksantikvarens KIK-prosjekt - kulturminner i kommunen. Dette prosjektet tar sikte på å styrke kulturminnevernet i kommunene med anbefalinger om at det utarbeides kommunale kulturminneplaner.

Les mer om Integrert landskapsanalyse for deler av Spydeberg
Analyse av eksisterende verktøy for kartlegging og/eller analyse av landskap

Analyse av eksisterende verktøy for kartlegging og/eller analyse av landskap

På opprag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har det blitt laget en samlet oversikt over og analyse av eksisterende verktøy og metoder for kartlegging og/eller analyse av landskap. Dette kan brukes som et underlag for kommunene og fylkenes arealplanlegging, konsekvensutredninger og landskapsforvaltning.

Les mer om Analyse av eksisterende verktøy for kartlegging og/eller analyse av landskap
Kommunens kulturminner

Kommunens kulturminner

Kommunen har gjennom planarbeid og løpende forvaltning ansvar for at kulturminner tas i bruk som en ressurs for å bidra til lokal utvikling og identitet. Kommuner som har en bevisst holdning til sine kulturminner vil også være godt rustet til å ivareta dem på en måte som forener endring og kontinuitet. Økt kunnskap om kulturminner sikrer i tillegg en god dialog med private eiere som er en viktig ressurs og drivkraft i lokalsamfunnet og for at kulturminner brukes og lever videre.

Les mer om Kommunens kulturminner