IC_red.jpgFoto: Hilde Lillejord/Jernbaneverket

Utredning av Østfoldbanen: Råde – grense Sverige

NIKU deltar i InterCity-prosjektet gjennom Østfold. Vi er med i planleggingen av dobbeltspor for jernbane gjennom regionen. I henhold til Nasjonal transportplan 2014 – 2023 skal dobbeltspor bygges fram til Seut ved Fredrikstad innen 2024, til Sarpsborg innen 2026 og strekningen fram til Halden skal stå ferdig i 2030.

Oppdraget er ledet av 2G som utgjør Multiconsult og COWI i samarbeid, sammen med NIKU og LPO arkitekter. Prosjektet har særskilte utfordringer knyttet til grunnforhold, jordvern, kulturminner og fremføring av nytt dobbeltspor gjennom alle Østfoldbyene.

Les mer om prosjektet på Jernbaneverkets nettsider

Fra NIKU deltar Torgrim Sneve Guttormsen som disiplinleder for temaet kulturminner og kulturmiljø, men arbeidet utføres av et dynamisk team bestående av Nora Fronth Furan (arkeologi), Laima Nomeikaite (kulturmiljø, plan), Cornelis Horn Evensen (nyere tid, by) og Lars Jacob Hvinden-Haug (nyere tid, alle temaer).

Strekningen rommer en rekke typer kulturminner fra steinalderen og frem til nyere tid knyttet til blant annet bergkunstlandskapet, herregårdslandskapet, bylandskapet tilbake til middelalderen og forsvarsverk (regionenes betydning som riksgrense).