Profil_intercity_vestfol.jpg

Utredning av Vestfoldbanen: Nykirke - Barkåker

NIKU deltar i InterCity-prosjektet gjennom Vestfold, det vil si i planleggingen av høyhastighetstog gjennom regionen. I henhold til Nasjonal transportplan for perioden 2014 – 23 skal det stå klart et nytt dobbeltspor på strekningen Nykirke – Barkåker i 2023.

Oppdraget er ledet av Dr. Ing. A.Aas-Jakobsen AS som skal arbeide med teknisk hovedplan  og kommunedelplan med konsekvensutredning i samarbeid med ViaNova Plan og Trafikk AS samt Citiplan AS. I tillegg til NIKU er en rekke andre firmaer involvert: Brekke & Strand akustikk AS, Geovita AS, Grindaker AS, LPO Arkitekter AS, Norges Geotekniske Institutt, ECT AS, Ingeniørkontoret Ingenia AS, Safetec Nordic AS og Bioforsk AS.

Les mer om prosjektet på Jernbaneverkets nettsider

Fra NIKU deltar Torgrim Sneve Guttormsen som disiplinleder for temaet kulturminner og kulturmiljø, men arbeidet utføres av et dynamisk team bestående av Anneli Nesbakken (arkeologi, GIS), Veronique Simon (kulturmiljø), Fredrik Berg (nyere tid, GIS) og Lars Jacob Hvinden-Haug (nyere tid).

Utredning av Vestfoldbanen: Nykirke - Barkåker


Bildet er hetet fra ett av mange arrangementer i forbindelse med InterCity-prosjektet i Vestfold. Her er Veronique og Fredrik på et folkemøte og innhenter kunnskap om lokale kulturminner.

Les mer om folketmøtet 17. juni 2015

Kontaktperson: Torgrim Sneve Guttormsen