Profil_magasinleieren.jpgMagasinleiren i Ski

Kulturminner i byutvikling

Hvordan kan kommuner i samarbeid med eiendomsultviklere, grunneiere, kulturaktører og næringslivet ta i bruk kulturminner som ressurs i byutviklingen for å skape attraktive levende byer?

Akershus fylkeskommune og Ski kommune arrangerte 18. september en workshop om Magasinleirens framtid. "Hva skal vi gjøre med Magasinleiren i Ski?" Det tidligere militære området med vognmagasiner er nå fredet og ligger strategisk til, fem minutter til fots fra jernbanestasjonen.
Mer enn 30 deltakere fra kommunen, fylkeskommunen, arkitektkontor og Riksantikvaren fikk besøke stedet sammen med grunneier, Solon Eiendom, for å og utveksle ideer for mulig bruk av området og bygningene. NIKUs samfunnsgeograf Sveinung Krokann Berg presenterte muligheter for å utnytte kulturhistoriske elementer som byutviklingsressurs med konkrete eksempler samt ulik tilnærming til verdiskaping sett fra eiendomsutviklers, kommunens og brukers ståsted.