Naturverdier under press - Norsk miljøforskning mot 2015

Forskningsrådets Miljø2015-konferanse foregår i Trondheim torsdag-fredag 6.-7. november.

Hilde Amundsen , Grete Swensen og Vibeke Martens deltar med hvert sitt foredrag, der de presenterer prosjekter finansiert av programmet.

Konferansen kalles «naturverdier under press» så NIKU snakker selvfølgelig om «kulturverdier under press»!

Naturverdier under press - Norsk miljøforskning mot 2015Les mer om Norsk miljøforskning mot 2015

Naturverdier under press - Norsk miljøforskning mot 2015