ACHS

Velkommen til seminar: Hva er kritisk kulturarvforskning i Norge?

I samarbeid med Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, ønsker styret i ACHS-Norway velkommen til årsmøtet for den norske grenen av The Association of Critical Heritage Studies (ACHS-Norway).

Kulturarvforskning har berøringspunkter med flere beslektede forskningsfelt, blant annet historiebruk, postkoloniale studier, minnestudier, kulturpolitisk forskning, kulturminneforskning og public archaeology.

  • Hvordan forholder disse forskningsfeltene seg til kulturarv og kritisk kulturarvforskning?
  • Finnes det felles teoretiske og metodiske diskusjoner?
  • Hvilke relasjoner er det mellom forskere, forvaltere og offentlighetens eller samfunnets forskningsbehov?
  • Hvilke perspektiver har forvaltningen på kritisk kulturarvforskning?
  • Hvilke relasjoner er det mellom kritisk og anvendt forskning?

Vi har invitert fire foredragsholdere til å belyse noen av disse spørsmålene, fra hvert sitt faglige ståsted: Herdis Hølleland (NIKU), Tor Einar Fagerland (NTNU), Atle Omland (Riksantikvaren) og Gro Birgit Ween (Kulturhistorisk Museum UiO).

Åpent seminar - Alle er velkommen!

Påmelding til Torgrim Sneve Guttormsen, torgrim.guttormsen@niku.no, innen fredag 7. april 2017.

Sted: Professorboligen UiO, 20. april 10.00-16.00

Les mer:

http://www.khm.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/khm-seminarer/2017/kritisk-kulturarvsforskning.html

Last ned program og agenda

Hilsen arrangementskomiteen

Anne Lene Melheim, Frode Iversen, Tom Heibreen og styret ACHS-Norway

Publisert