Kulturminneverdiar på Hardangervidda

Kulturminneverdiar på Hardangervidda

Hvordan kan vi best ta vare på Hardangerviddas mange og varierte kulturminner og kulturmiljøer? NIKU bistår Hordaland, Telemark og Buskerud fylkeskommuner med å lage kulturminneplan for nyere tids kulturminner i Hardangervidda nasjonalpark og de tilgrensende landskapsvernområdene Skaupsjøen/Hardangerjøkulen og Møsvatn Austfjell.

Les mer om Kulturminneverdiar på Hardangervidda