Rapport om kulturarvens samfunnsnytte

Rapport om kulturarvens samfunnsnytte

Hvilke indikatorer kan brukes for å måle kulturarvens samfunnsnytte?

Les mer om Rapport om kulturarvens samfunnsnytte
What may culture contribute to urban sustainability?

What may culture contribute to urban sustainability?

I siste nummer av Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability, har Joar Skrede bidratt med sin artikkel: «What may culture contribute to urban sustainability? Critical reflections on the uses of culture in urban development in Oslo and beyond».

Les mer om What may culture contribute to urban sustainability?
Norsk eierskap til skog og utmark i historisk perspektiv

Norsk eierskap til skog og utmark i historisk perspektiv

Statskog SF er et av de statlige selskapene som Regjeringen gjennom eierskapsmeldingen har vurdert med hensyn til salg, sammen med blant andre Telenor, Kongsberg Gruppen og Flytoget. Kanskje særlig Regjeringens eierskapspolitikk med konsekvenser for Statskog har vært et hett debattema de siste ukene, som har handlet om det nasjonale eierskapet til norske naturressurser og vilkårene for allmenhetens tilgang til friluftsliv, jakt og fiske. Selv om regjeringspartiene, KrF og Venstre ble enige om ikke å gi fullmakt til salg av Statskogs eiendommer nå, er statsforetakets rolle fortsatt til vurdering, for innen 1. mars skal utredningen om modeller for privatisering av Statskogs skogvirksomhet legges fram.

Les mer om Norsk eierskap til skog og utmark i historisk perspektiv
Bruk av eldre industri- og næringsbygg som kulturarenaer

Bruk av eldre industri- og næringsbygg som kulturarenaer

Store strukturelle endringer innenfor tradisjonelle industri- og næringstilpasninger har ført til at bygninger og anlegg fra slik virksomhet har blitt tappet for innhold. Hva skjer med eldre industri- og næringsbygg når de tømmes for sine originale funksjoner?

Les mer om Bruk av eldre industri- og næringsbygg som kulturarenaer
Bruken av Borreparken -  kulturarvspolitikk og regional kulturminneforvaltning

Bruken av Borreparken - kulturarvspolitikk og regional kulturminneforvaltning

Den regionale kulturminneforvaltningen er en sentral aktør i regionsbyggingen. Hva innebærer dette for hvordan kulturminner blir forvaltet i dag? Hvilke roller og rolleforståelser skapes mellom ulike regionale forvaltningsaktører, for Vestfolds tilfelle for eksempel mellom fylkeskommunen og Vestfoldmuseene? Vil en dreining i fokus fra nasjonal kulturarv til hvordan regional kulturarv skapes, gi ny innsikt i den politiske bruken av Borreparken?

Les mer om Bruken av Borreparken - kulturarvspolitikk og regional kulturminneforvaltning
Ny avhandling: "The Value of Culture"

Ny avhandling: "The Value of Culture"

Joar Skrede, sosiolog og forsker II ved NIKU, har nylig disputert ved Aalborg Universitet med avhandlingen «The Value of Culture. Discourse Approaches to Culture, Capital and Urban Change». I avhandlingen foretar Skrede en kritisk analyse av kulturdrevet byutvikling med Oslo som empirisk case.

Les mer om Ny avhandling: "The Value of Culture"
Hva er et veiminne? Hvordan brukes gamle veier som kulturarv?

Hva er et veiminne? Hvordan brukes gamle veier som kulturarv?

Hva er veihistorie som fortelling? Hvordan brukes gamle veier som kulturarv, f.eks. som reiselivskonsept?

Les mer om Hva er et veiminne? Hvordan brukes gamle veier som kulturarv?