Hva er et veiminne? Hvordan brukes gamle veier som kulturarv?

Hva er veihistorie som fortelling? Hvordan brukes gamle veier som kulturarv, f.eks. som reiselivskonsept?

NIKUs forsker Torgrim Sneve Guttormsen tar for seg disse temaer i sin avhandling "Arkeologi i all offentlighet".

Hva er et veiminne? Hvordan brukes gamle veier som kulturarv?

Sverre Steens (1884-1959) praktbok fra 1929 "Ferd og fest. Reiseliv i norsk sagatid og middelalder" er et eksempel på hvordan veihistorie ble fremstilt i mellomkrigstiden.

Havhandlingen "Arkeologi i all offentlighet: arkeologihistorie i Norge belyst ved fortidens veier som historie- og minnekunnskap" (2013) undersøkes arkeologiens rolle i samfunnet utfra et studium av den offentlige meningsutvekslingen om veier som kulturarv. Gjennom en historiografisk analyse av veihistorie og veiminner som historiserende saksfelt fra 1870-årene og frem til i dag, viser avhandlingen hvordan arkeologi sammen med annen historiekunnskap om fortidens veier blir aktualisert som vitenskap, populærkultur og politikk.

Samfunnets bruk av fortidens veier som dannelsesprosjekt, i kulturarvsindustrien og som instrumentelt verktøy for å oppnå samfunnspolitiske mål er i den sammenheng belyst som relaterte historiske temaer. Den historiske analysen påviser fremveksten av et politisk eierskap til fortidens veier blant forskjellige offentlige sektorer som både tar i bruk akademisk viten og populærkulturens fortidsentusiasme for å promotere og propagere sine mål og visjoner med fortiden. I avhandlingen påpekes det at historie- og kulturarvsspørsmål i dag har blitt innordnet «intime kammerprivate» forvaltningssektorielle retorikker utviklet med bakgrunn i romantiske forestillinger om fortiden.

Last ned hele avhandlingen her