Joar_forsiden_profil.jpg

Ny avhandling: "The Value of Culture"

Joar Skrede, sosiolog og forsker II ved NIKU, har nylig disputert ved Aalborg Universitet med avhandlingen «The Value of Culture. Discourse Approaches to Culture, Capital and Urban Change». I avhandlingen foretar Skrede en kritisk analyse av kulturdrevet byutvikling med Oslo som empirisk case.

Les sammendraget av avhandligen til Joar Skrede

 

 

Ny avhandling: "The Value of Culture"