Samiske eller norrøne fangsttradisjoner?

Ruseformete massefangstanlegg for villrein er en særegen kulturminnetype i nord- og sørnorske fjellområder. I nordre Hedmark er det tre anlegg av denne typen; Gravskaret i Alvdal Vestfjell, Vesle Sølenskaret i Rendalen og Storhøa – Buhøgda i Engerdal. Disse tre anleggene ble kartlagt av NIKU i juli 2013, og er en del av forskningsprosjektet "Kulturhistorie, kulturminneforvaltning og -formidling i et sørsamisk og norrønt grenseland", som går over fire år (2012-2015).

Anleggene består av konvergerende ledegjerder der reinen ble ledet inn mot et avstengt område, i form av fangstbåser eller samlekve. Systemene er anlagt i forhold til villreinens trekkveier, konstruert med tanke på driving og fangst av store reinflokker innenfor et kort tidsrom, derav begrepetmassefangst. Størrelsen på anleggene varierer, avhengig av topografi, formålet med og omfanget av fangsten samt av reinens bevegelser og trekkveier. Bogesteller (skytestillinger) og kjøttgjemmer kan ligge i nær tilknytning til anleggene. At reinsdyr var en viktig økonomisk ressurs i tidligere tider, er reflektert i tiden det må ha tatt å bygge og vedlikeholde disse komplekse anleggene, organiseringen av fangsten, behandling av viltet, transport og distribusjon av utbyttet. Mange mennesker må ha samarbeidet og deltatt i de ulike operasjonene. Anleggene var i bruk i flere perioder i jernalder og middelalder, sannsynligvis også i eldre historisk tid. Undersøkte anlegg i fjellene i Sør-Norge, fylkene Oppland og Hedmark, er datert innenfor sen jernalder og middelalder. Kan massefangstanleggene knyttes til en samisk eller en norrøn befolkning, eller har de to gruppene samarbeidet om fangsten? Det kan stilles flere spørsmål ved anleggenes kulturtilhørighet på bakgrunn av et broket funnbilde med både norrønt og samisk eller østlig materiale i fjellområdene der massefangstanleggene er lokalisert.

Samiske eller norrøne fangsttradisjoner?

Konstruksjonene etter anleggene synes fortsatt i terrenget, i form av reiste eller liggende steinheller på rekke, små varder/steinrøyser og steinskodde stolpehull (etter trestaur som opprinnelig var en del av anleggene). På fotoet vises reiste steinheller innenfor en liten del av massefangstanlegget på Storhøa og Buhøgda i Engerdal. Dette er et stort og komplekst anlegg, som vist i kartet under.

Samiske eller norrøne fangsttradisjoner?

Les mer om prosjektet Kulturhistorie, kulturminneforvaltning og -formidling i et sørsamisk og norrønt grenseland