Ringrøyser - et sjeldent fenomen

NIKU har i flere år hatt et prosjekt på tilstandsregistrering av tidligere registrerte fornminner i et utvalg norske kommuner, en av disse er Sarpsborg kommune.

Årets arbeid foregikk i mai-juni. Enkelte av forminnene ble imidlertid oppsøke på høstparten da vegetasjonen ikke var så tett, slik at det var mulig å danne seg et mer korrekt inntrykk av deres form, størrelse, utseende og tilstand. På denne måten ble det entydig klart at ringrøysene ikke var utkastede gravrøyser men en egen fornminnetype.

Ringrøyser - et sjeldent fenomen


Foto: NIKU/Jan Brendalsmo

En av ringrøysene på det store gravfeltet på gården Vik i Sarpsborg kommune. Ringrøyser er svært sjeldne i Norge, og de er blitt tolket som utkastede gravrøyser. Ringrøysene er likevel funnet i større antall i Sverige og på kontinentet. Den største ringrøysa i Vikfeltet har en indre diameter på ca. 20 meter. Det indre området i ringrøysene på Vik er flatt og steinfritt. Ringen varierer i tykkelse og høyde, og den kan på mange vis minne om en kraftig halsring.

Ringrøyser - et sjeldent fenomen

Foto: Arild Hauge/www.arild.hauge.com

Halsring.

Ringrøyser - et sjeldent fenomen


Foto: NIKU/Jan Brendalsmo

Vikfeltet er et av de mest storslagne og varierte når det gjelder typer fornminner i Østfold. Gravfeltet ligger oppe på Raet ved en gammel ferdselsvei. Bildet viser to bautaer med en lav gravrøys rett bak – ikke mange titalls meter fra ringrøysa.