Restaurering av lysthuset på Eleja i Latvia

NIKU er partner i et EEA-grants prosjekt som har til hensikt å restaurere lysthuset i parken på herregården Eleja i Latvia.

Hovedbygningen brant ned under den første russiske revolusjon i 1905, men fløybygningene og lysthuset er blitt stående. Anlegget er fra 1806-1810, lysthuset er antagelig bygd om til nåværende skikkelse i tyrkisk stil i 1863. Det ligger vis-à-vis ruinen av hovedbygningen, for enden av en lang akse i ytterkant av den 250 dekar store parken. Hovedbygningen på Eleja var en stor klassisistisk murbygning i tre etasjer med søylebåren fronton og en høy kuppelsal på hagesiden.

Restaurering av lysthuset på Eleja i Latvia

Lysthuset  2014.11.21

Restaurering av lysthuset på Eleja i LatviaRestaurering av lysthuset på Eleja i Latvia

Kart over Eleja med parken og herregårdsanlegget (etter 1863).

Restaurering av lysthuset på Eleja i Latvia

Prospekt av Eleja fra tidlig på 1800-tallet med lysthuset i venstre ytterkant.

Read more about the project

Restaurering av lysthuset på Eleja i Latvia