altan_profilbilde.jpgFasade syd

Rekonstruksjon av Wilses hage på Spydeberg prestegård

Jacob Nicolai Wilses hage på Spydeberg prestegård er nå ferdig rekonstruert. Rekonstruksjonene er laget på grunnlag av et godt kildemateriale; hans egne beskrivelser, kobberstikk, samt hagearkeologiske utgravninger. NIKUs arkitekt Lars Jacob Hvinden-Haug har tegnet de arkitektoniske elementene i hagen; altan, obelisk, og en urne (lysthuset ved karpedammen er også ferdig uttegnet men skal oppføres siden).

Trearbeidet er utført av en dyktig snekker med håndhøvlet materiale og listverk. Dessuten er en engelsk blystatue av 1700-talls modell fremskaffet av NIKU. Hageelementene er malt av dekorasjonsmaler Roger Studsrud etter Lars Jacob Hvinden-Haugs tegninger. Hagehistoriker Madeleine von Essen og landskapsarkitekt Anne Kaurin (Villvin) har utformet hageplanen og vegetasjonsplanen.

Rekonstruksjon av Wilses hage på Spydeberg prestegård

Rekonstruksjonstegning av redskapsskjul med altan på taket, fasade syd. Tegnet av Lars Jacob Hvinden-Haug.

 

Rekonstruksjon av Wilses hage på Spydeberg prestegård

 

Rekonstruksjon av Wilses hage på Spydeberg prestegård

Rekonstruksjonstegning av obelisk. Tegnet av Lars Jacob Hvinden-Haug.

 

Rekonstruksjon av Wilses hage på Spydeberg prestegård

 

Jacob Nicolai Wilse (1735-1801) var sogneprest i Spydeberg, og en av Norges fremste vitenskapsmenn på 1700-tallet. Han har skrevet topografiske verker med omfattende beskrivelser fra sine reiser i Norge på 1700-tallet. Hans «Meteorographia compendiosa» (1778) var banebrytende for utviklingen av meteorologi som eget fagområde. Nedenfor er gjengitt et kobberstikk av Spydeberg prestegård utført etter Wilses egen tegning. Wilse bodde på Spydeberg prestegård 1768-1785 og anla hagen i denne perioden.

Rekonstruksjon av Wilses hage på Spydeberg prestegård

Wilses tegning av hagen fra 1779

Rekonstruksjon av Wilses hage på Spydeberg prestegård

Hagen slik den ser ut etter rekonstruksjon.