Skur 61.jpg

Skur 61 - Paulsenkaia, Oslo havn

Utarbeidelse av dokumentasjon av Skur 61 på Paulsenkaia i Oslo havn før rivning.

Prosjektet har omfattet dokumentasjon av bygningshistorie, oppmåling og fotografering av Skur 61 på Paulsenkaia i Oslo havn. Det har blitt laget en skriftlig beskrivelse av bygningens historie, basert på tilgjengelig og oversendt arkivmateriale. Undersøkelsen av bygningshistorien har vist at Skur 61 ble reist på Paulsenkaia i 1961. Det består av eldre deler fra flere jernskur som ble oppført ved indre havnebasseng ved Oslo S. De måtte flyttes derfra pga. Bjørvika-reguleringen som medførte igjenfylling av indre havnebasseng omkring 1960. Mesteparten av Skur 61 kom fra Skur 53 som ble oppført på Jernbanebrygga i 1885. Det ble også benyttet en mindre del av Skur 52 som var oppført på Palékaia i 1886 – 1887, men i 2014 gjenstår bare ett sperrebind fra Skur 52. Begge disse eldre skurene var i sin tid levert av store mekaniske verksteder i byen.

Skur 61 - Paulsenkaia, Oslo havn

Skur 61 - Paulsenkaia, Oslo havn

Skur 61, Interiør. Verneverdige jernkonstruksjoner