mørtel.jpgTynnslip av en middelaldermørtel, der man ser et helt skjell fra den sand som er brukt i mørtelen. Tynnslipsanalysene viser forhold mellom bindemiddel, tilslag og luft.

Bygningsmaterialer

Eldre bygninger er konstruert av naturlige bygningsmaterialer som tre, naturstein og kalkmørtel. For å kunne ta riktige materialvalg ved arbeider med eldre bygninger er det nødvendig å vite hva som har blitt brukt tidligere.

NIKU gjennomfører analyser av mørtel fra eldre bygninger, samt anbefaler riktig reparasjonsmørtel. Fysiske og kjemiske analyser av mørtelmaterialer samt tynnslipsanalyser påviser innhold og blandingsforhold. NIKU har etablert et mørtelregister der mørtelprøver er registrert med blant annet uttaks-sted, dato, gjennomførte analyser og resultater av analysene.

NIKU  gjennomfører skade- og tilstandsanalyser på bygninger i tre, og har kompetanse knyttet til restaurering, skadereparasjoner og vedlikehold av trebygninger. Treverk møter stadig tøffere nedbrytningsforhold knyttet til et varmere og våtere klima, spesielt med tanke på råte. NIKU  har lang erfaring i vurdering av råteskader, og har spesielt de senere årene jobbet frem nye undersøkelsesmetoder i samarbeid med Mycoteam AS.
NIKU har også kompetanse på overflatebehandling av både tre- og murbygninger. Bygningsavdelingen samarbeider med konserveringsavdelingen og tilbyr vurdering, analyse og forslag til behandling av overflater som skal kalkes, males eller tjærebehandles.

NIKUs Mørtelregister - hjelp til materialvalg

NIKUs Mørtelregister - hjelp til materialvalg

For å kunne ta riktige materialvalg ved arbeider med eldre bygninger er det nødvendig å vite hvilke materiale som har blitt brukt tidligere.

Les mer om NIKUs Mørtelregister - hjelp til materialvalg