NIKUs Mørtelregister - hjelp til materialvalg

For å kunne ta riktige materialvalg ved arbeider med eldre bygninger er det nødvendig å vite hvilke materiale som har blitt brukt tidligere.

NIKU har etablert et mørtelregister der mørtelprøver er registrert med blant annet uttakssted, dato, gjennomførte analyser og resultater av analysene. NIKU gjennomfører analyser av mørtel fra eldre bygninger, samt anbefaler riktig reparasjonsmørtel. Fysiske og kjemiske analyser av mørtelmaterialer samt tynnslipsanalyser påviser innhold og blandingsforhold.

NIKUs Mørtelregister - hjelp til materialvalg

Bildet viser tynnslip av en middelaldermørtel, der man ser et helt skjell fra den sand som er brukt i mørtelen. Tynnslipsanalysene viser forhold mellom bindemiddel, tilslag og luft.