Bastøy fengsel.jpg

Forvaltningsplaner og utredninger

Fredede og verneverdige bygninger og bygningsmiljøer er i kontinuerlig forandring i forbindelse med at samfunnet utvikles.
Det vil derfor være aktuelt å gjennomføre konsekvensanalyser og opprette forvaltningsplaner.
NIKU oppretter forvaltningsplaner som omfatter tilstandsvurderinger av bygninger og bygningskomplekser, anbefaling  av tiltak og etablering av vedlikeholdsplaner.