profil_Høyesterett.jpgUtsnitt av fasade Høyesterettshus

Forvaltningsplaner for Statsbyggs kulturhistoriske eiendommer

NIKU skriver i samarbeid med Multiconsult forvaltningsplaner for Statsbyggs kulturhistoriske eiendommer. NIKU gjør den kulturhistoriske registreringen og evalueringen av de vernede bygningene, mens Multconsult gjør de tekniske tilstandsanalysene.

I år har NIKU registrert bl.a. Oslo Tinghus, Politihuset i Oslo, Oslo fengsel, Nyrud politistasjon (Pasvik, Finmark), Politihøyskolen, Bastøy fengsel og Høyesterettshus. Hver bygning får en sammenfattende bygningsbeskrivelse og bygningshistorikk. Hver registrerte bygningskonstruksjon (feks yttertak, innvendige overflater og rom) gis en kortfattet begrunnelse for vernet og generelle arbeidsanvisninger for vedlikeholdsarbeider. NIKU skriver også Forvaltningsplanshefter for Nyrud politistasjon og Oslo Tinghus.

Forvaltningsplaner for Statsbyggs kulturhistoriske eiendommer

Administrasjonsbygningen, Bastøy fengsel.

 

Forvaltningsplaner for Statsbyggs kulturhistoriske eiendommer

Tegning av Oslo fengsel