Dale_kyrkje_sett_frå_sørvest,_AMH_2012.jpgDale kirke, Luster

Kirker

Den største og kanskje viktigste hovedgruppe av kulturminner vi har i Norge er kirkebyggene. Totalt er det i overkant av 1600 kirkebygg, og av disse er over 60 % enten fredet eller vernet på annen måte.

NIKU har omfattende kunnskap om de forskjellige kirkebyggtypene, og spesialkompetanse på de eldste kirkebygningene, de middelalderske steinkirkene og stavkirkene. Stavkirkene er blant våre eldste stående trebygninger og konstruksjonsteknikken for disse bygningene er arkaisk og i en særklasse. Det var i stor grad bruken av kirkene som avgjorde kirkebyggenes utseende og hvordan inventar og interiør ble utformet.  Endringer i liturgi og gudstjeneste reformer har både tidligere og nå medført at kirkenes interiører er endret, mye er fjernet og noe er tilført. NIKU har betydelig kompetanse om kirkehistorien, bruken av kirkene og hvordan dette har påvirket utformingen av interiørene. Kirkebygninger vi jobber med kan ha svært variabel alder, fra å være helt nybygget til flere hundre år og opp til være nærmere 1000 år. Gjennom en lang brukstid har de dermed vært utsatt for en rekke eksponeringer som kan føre til ulike skader. NIKU tilbyr blant annet tilstands- og skadevurdering av kirkebygninger, interiør og inventar.