Undersokelse Trefoldighetskirken Arendal.jpgUndersøkelser av Trefoldighetskirken, Arendal. Foto: Mycoteam

Forebygging av fukt- og klimaskader i kirkebygninger

NIKU og Mycoteam har utarbeidet en veiledning for forebygging og behandling av fukt- og klimaskader i kirkebygninger.

Les veiledningen her: Fukt- og klimaskader i kirkebygninger 

Om veiledningen
Kirkebygninger er en sammensatt bygningsmasse, både med hensyn til beliggenhet, alder, konstruksjoner og materialer. I tillegg er det stor variasjon i bruk og vedlikehold. Dette betyr at det er svært ulike forutsetninger for skader som råte, insektangrep og frostsprengning i disse bygningene. I tillegg har temaer som klimaforandringer, inneklima og energiøkonomisering blitt mer aktuelle – problemstillinger som tidligere ikke var i fokus, men som nå er av avgjørende betydning for drift og vedlikehold av kirker.

Tiltak for å unngå skader og eventuelt i tillegg kunne spare energi krever innsikt i en rekke forskjellige fagfelt. For å oppnå dette må man både kunne undersøke og tolke skader. Man må ikke bare kjenne til bygningens tekniske egenskaper, men også ta antikvariske hensyn. Man må forstå hvorfor skader er oppstått og hva som skal til for å utbedre dem. Dessuten må man unngå at det oppstår nye problemer, enten det skjer ved endring av klima, eller bruksendringer.

Siden veiledningen har fokus på konsekvensene av klimaforandringer, i form av høyere temperaturer og mer nedbør, vil skader knyttet til disse fenomenene vektlegges.

Heftet gir en kort innføring i aktuelle temaer. For en dypere forståelse av ulike problemstillinger må man enten søke informasjon i mer fyldig spesiallitteratur eller ta kontakt med spesialister.

Vi håper veiledningen kan gi god hjelp på et generelt nivå, og at den kan gi nyttig informasjon og inspirasjon til arbeidet med å ta vare på kirkebygninger.

Forebygging av fukt- og klimaskader i kirkebygninger
Detalj fra et maleri på tre. De teltformede oppskallingene i malingen er typiske klimaskader, forårsaket av bevegelse i treverk og maling som respons på endringer i den relative luftfuktigheten.