profil_kirker.jpg

Norske kirkers verneverdier

Mange norske kirker har status som verneverdige og listeførte, men mangler spesifisert begrunnelse for hvorfor de har denne statusen. Dette prosjektets formål er å utvikle et verktøy for å definere verneverdier knyttet til de enkelte kirkene som et hjelpemiddel i forvaltningen.

Bruken av kirkene er i endring, og dette verktøyet kan bidra til å gjøre det enklere å forstå hvilke verdier som knytter seg til de enkelte kirkene, for dermed enklere å kunne avveie hensyn mellom vern og bruk.

Prosjektgruppen i NIKU, har bestått av personer med fagbakgrunn innen etnologi, arkitekturhistorie, kunsthistorie og malerikonservering, og har lang erfaring fra kulturminneforskning.

Prosjektet gjennomføres på oppdarag fra Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA).