miljøkomite.jpgFra venstre: Eirik Milde (H), Åsmund Aukrust (AP), Tone-Helen Toften (AP), Odd Henriksen (H), Rigmor Andersen Eide (KrF), Øyvind Korsberg (Frp), Ola Elvestuen (V) Torhild Aarbergsbotten (H). Foto: Hilde Kristin Klungrehaug

Stortingets energi- og miljøkomitè hos NIKU

11. februar fikk åtte stortingsrepresentanter et sjeldent innsyn i de kulturhistoriske skattene som finnes i norske kirkebygg. KA hadde invitert Stortingets energi- og miljøkomitè på besøk hos NIKU for å se arbeidsrommet med bilder fra 443 av landets kirker.

På oppdrag fra KA kartlegger kunsthistoriker Elisabeth Andersen og konservator Tone Marie Olstad kirkebyggenes sårbarhet for brann. Prosjektets formål er å gi grunnlag for prioritering av brannsikringstiltak. Arbeidsrommet med bilder av de 443 listeførte kirkene gir et sjeldent innblikk i de kulturhistoriske verdiene som finnes i norske kirker. KA inviterte derfor energi- og miljøkomiteen, som har ansvar for kulturminnepolitikken, til NIKU for å se "utstillingen."

Stortingets energi- og miljøkomitè hos NIKU


Tone Marie Olstad og Elisabeth Andersen presenterer prosjektet for en interessert stortingskomité. Foto: Hilde Kristin Klungrehaug

Les om prosjektet og besøket på KAs nettside