Gamle bygninger i nytt klima

Gamle bygninger i nytt klima

Å vedlikeholde gamle bygninger kan være bedre for klimaregnskapet enn å rive disse og bygge nytt. Eldre bygg kan være en stor ressurs. Å vedlikeholde eldre bygninger kan gi mindre utslipp totalt sett enn å rive og bygge nye nullutslippsbygninger. Gamle bygninger er gjerne konstruert med lokalproduserte materialer og bygningene har vært brukt på et bærekraftig vis.

Les mer om Gamle bygninger i nytt klima
Klimaendringer

Klimaendringer

Økningen i nedbør og vind vil gi kraftigere belastning på vår kulturarv. Bygninger og interiører vil være spesielt truet ved økt risiko for fuktrelaterte skader som sopp og innsektsangrep, saltforvitring og frostskader. Flom og ras vil kunne skade hele kulturmiljøer og store områder med arkeologiske levninger.

Les mer om Klimaendringer
Kartlegger sårbare turistområder i Arktis med ny håndbok

Kartlegger sårbare turistområder i Arktis med ny håndbok

Helt siden 1800-tallet har turister kommet til Svalbard for å oppleve unik natur og kulturminner. Nå gjør en ny håndbok det lettere å kartlegge hvilke områder som er mest sårbare for ferdsel.

Les mer om Kartlegger sårbare turistområder i Arktis med ny håndbok
Kulturarv i polarområdene, feltarbeid på Svalbard

Kulturarv i polarområdene, feltarbeid på Svalbard

NIKU er på Svaldbard i sommer. Her jobber vi bl.a med prosjektet Kulturarv i polarområdene (CULPOL). Kulturminnemyndighetene i polarområdene får en stadig mer utfordrende hverdag i forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer i områder som står overfor påvirkning fra klima og miljøendringer. Også økende menneskelig aktivitet som for eksempel olje- og gassutvinning og turisme påvirker kulturarven.

Les mer om Kulturarv i polarområdene, feltarbeid på Svalbard
Ekstremvær og kulturminner

Ekstremvær og kulturminner

Nedbørsrekord, storm og oversvømmelser - Hva slags konsekvenser får været for våre kulturminner?

Les mer om Ekstremvær og kulturminner