Kartlegger sårbare turistområder i Arktis med ny håndbok

Helt siden 1800-tallet har turister kommet til Svalbard for å oppleve unik natur og kulturminner. Nå gjør en ny håndbok det lettere å kartlegge hvilke områder som er mest sårbare for ferdsel.

Sammen med forskere fra NINA har NIKUs forskerAnne-Cathrine Flyen skrevet en håndbok i sårbarhetsregistrering av besøkslokaliteter på Svalbard. Håndboken er skrevet på oppdrag fra Sysselmannen på Svalabrd, mens resultatene i håndboken er utviklet gjennom et 3-årig forsknings- og utviklingsprosjekt finansiert gjennom Svalbards miljøvernfond og egenforskningsmidler fra NINA og NIKU. 

Kartlegger sårbare turistområder i Arktis med ny håndbok

Les håndboken her