Klimaendringenes påvirkning på verneverdige bygninger fra et brukerperspektiv

SINTEF Byggforsk og NIKU er i gang med et klimaprosjekt CulClim (Cultural valuable buildings and climate change responses in a user perspective/Klimaendringenes påvirkning på verneverdige bygninger fra et brukerperspektiv).

Prosjektet har som mål å øke kunnskapen blant folk om tiltak for å minske klimapåvirkning og oppnå klimatilpasning i verneverdige bygninger og byområder. Seniorforsker Åshild Lappegard Hauge er prosjektleder, og prosjektet vil gjennomføres i tett samarbeid med NIKU. Vi har også fått med NMBU Ås (mastergradsoppgaver), Uppsala Universitet, Riksantikvaren, Byantikvaren i Oslo og NRK i samarbeidet. Prosjektarbeidet skal gjøres gjennom et brukerperspektiv. Sammen med brukerne vil vi se både på beslutningsprosesser for tekniske tiltak og hvordan de bruker bygningene. Resultatene fra prosjektet skal være enkle og forståelige tiltak for klimatilpasning, og tiltak for å minske klimapåvirkning med målbare effekter, og tiltakene vil være overførbare til eldre bygninger generelt.  Vi vil bruke murgårder på Günerløkka i Oslo som saksstudie.

Klimaendringenes påvirkning på verneverdige bygninger fra et brukerperspektiv


Birkelunden, Grünerløkka. Foto: NIKU

Prosjektet er finanisert av Forskningsrådets program KLIMAFORSK – Folkets klimaforskning, og skal gå over fire år. 

Kontaktperson: Annika Haugen