profil_visby.jpgRingmuren, Visby

Klimatilpasning i verneverdige bygninger og byområder

NIKU var i Visby i forbindelse med oppstartsmøtet på klimaprosjektet CulClim; Klimaendringenes påvirkning på verneverdige bygninger fra et brukerperspektiv .

SINTEF Byggforsk har sammen med NIKU fått innvilget et klimaprosjekt hos Forskningsrådet, under programmet KLIMAFORSK – Folkets klimaforskning. Prosjektet har som mål å øke kunnskapen blant folk om tiltak for å minske klimapåvirkning og oppnå klimatilpasning i verneverdige bygninger og byområder.

NIKU var, sammen med SINTEF Byggforsk, på oppstartsmøte hos prosjektpartneren Uppsala universitet, Campus Gotland, i Visby 23-25 september. NIKU møtte også kolleger fra Rikantikvarieämbetet og fikk en omvisning av murer som har gjennomført reparasjoner etter raset av deler av ringmuren.

Klimatilpasning i verneverdige bygninger og byområder

Les mer om CulClim