Hvordan sikre og forvalte stavkirkene i fremtidens klima?

NIKU gjennomfører i mai og juni en del av prosjektet «Hvorledes sikre og forvalte norske kirkebygg i fremtidens klima», på oppdrag fra Riksantikvaren.

Prosjektet omfatter vurdering av scenarier for klimaforandringer i fremtiden, sett i forhold til risiko for skadeutvikling i både eksteriør og interiør i stavkirkene. Metoden ble utviklet i 2014 med Skoger gamle kirke i Drammen og Lomen stavkirke som pilotprosjekter. Nå videreføres prosjektet med bruk av samme metode på landets stavkirker. Første del omfatter stavkirkene i Sogn og Fjordane samt i Numedal, og gjennomføres i år. Andre del, som omfatter resterende stavkirker i landet, planlegges gjennomført i 2016.

Hvordan sikre og forvalte stavkirkene i fremtidens klima?


Borgund stavkirke

Hvordan sikre og forvalte stavkirkene i fremtidens klima?


Undredal stavkirke

Hvordan sikre og forvalte stavkirkene i fremtidens klima?


Annika i Undredal stavkirke

Hvordan sikre og forvalte stavkirkene i fremtidens klima?
Urnes stavkirke

For mer info ta kontakt medTone Marie Olstad ellerAnnika Haugen