profilaurland.jpgAurland kommune

Hvordan forvalte kulturminner og kulturmiljøer i et endret klima?

Klimaet er under endring og vil fortsette å endre seg framover. Hvordan bør vi forvalte våre kulturminner og kulturmiljøer i et endret klima? Et overordnet mål for prosjektet er å utvikle god forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer i et endret klima.

Aurland kommune er valgt som utgangspunkt for dette prosjektet og en av samarbeidspartnerne sammen med Fylkesmannen, Fylkeskommunen i Sogn og Fjordane og NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat). Riksantikvaren har initiert og styrer prosjektet, og NIKU er engasjert til i samarbeid med Riksantikvaren å gjennomføre prosjektet.

Hvordan forvalte kulturminner og kulturmiljøer i et endret klima?

Vi vil i prosjektet vurdere forventete klimaendringene eller hendelser relatert til Aurland kommune og lage oversikt over risikoen for klimaskader for kommunens kulturminner og – miljøer, samt utarbeide forslag til tiltak for å sikre disse. Vi håper at prosjektet vil gi et godt grunnlag for Aurland kommune slik at de kan utvikle en god forvaltning av sine kulturminner og kulturmiljøer i framtida, og at prosjektet vil gi erfaringer som andre kommuner og fylker vil ha nytte av. Prosjektet vil også danne grunnlag for Riksantikvarens anbefalinger overfor Klima- og miljødepartementet om utvikling av god forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer i et endret klima.

Hvordan forvalte kulturminner og kulturmiljøer i et endret klima?

Kontaktperson: Annika Haugen

Les: Hvorledes sikre og forvalte norske kirkebygg i fremtidens klima?