Taubanen_Longyearbyen.jpg

Permafrost og fundamentering av kulturminner

10.-15. august er NIKU igjen i felt på Svalbard. Denne gangen gjelder det prosjektet «Permafrost og fundamentering av kulturminner» som er et prosjekt støttet av Svalbards miljøvernfond og som innebærer et samarbeid mellom NIKU/Anne-Cathrine Flyen, Mycoteam/Johan Mattsson og Multiconsult/Petter Skattum.

Permafrosten har alltid vært viktig for fundamentering av bygninger og store konstruksjoner i de arktiske områder. Så også for Longyearbyen. Nesten alle bygninger og store konstruksjoner i byen er fundamentert på pæler, slått ned i grunnen, godt ned i områder omfattet av permafrosten. Bare tre bygninger i byen er bygget med kjeller ned i grunnen. Med få unntak er pælene ubehandlet rundtømmer. Flere undersøkelser foretatt av Mycoteam og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) viser at disse stokkene angripes av råtesopper i området like over og under jordoverflaten. Dette er påvist både i fredete konstruksjoner og i nyere bygninger. Problemet er imidlertid at vi vet for lite om hvordan permafrosten opptrer og «oppfører seg» i Longyearbyen. Særlig gjelder dette spørsmål knyttet til hvordan det fryser til igjen etter et inngrep, både hvor langt ned tælen tiner, hvor fort det fryser til, og om det fryser til like godt i forstyrret grunn som under normale forhold. Erfaringer fra Frølageret, der det enda ikke har frosset til etter at selve konstruksjonen sto ferdig i 2007, tilsier at vi trenger å vite mer om dette før vi vet hvordan taubanebukkenes fundamenter best kan repareres.

NIKU, Mycoteam og Multiconsult har derfor gått sammen om å utforme et prosjekt der det legges opp til å finne svar på viktige forhold knyttet til permafrost og fundamentering på Svalbard. Målet er å:

• Etablere en grundig dokumentasjon av hvordan permafrosten opptrer og «oppfører seg» i grunnen rundt bygninger og konstruksjoner i Longyearbyen. Dette innebærer forhold som temperatur i bakken før og etter inngrep, temperaturkurve under temperaturnormalisering og hastighet på innfrysing.

• Danne underlag for å finne frem til de beste reparasjonsmetodene for fundamentene til de fredete taubanebukkene i Longyearbyen.

Denne uken er vi derfor i Longyearbyen for å gjøre undersøkelser i grunnen rundt kulturminner som er fundamentert ned i bakken på trepæler. Vi skal også undersøke kulturminner på to andre steder i Isfjorden der det tidligere er gjort tiltak for å holde på permafrosten rundt bygninger.

Permafrost og fundamentering av kulturminner

Det meste er fundamentert på pæler i Longyearbyen, her daganlegget til Gruve 2a  (aut. fredet). Foto: A.C. Flyen

Permafrost og fundamentering av kulturminner

Daganlegget til Gruve 2b. Foto: A.C. Flyen

Permafrost og fundamentering av kulturminner

Taubanebukkene i og utenfor Longyearbyen som fraktet kull fra gruvene og ut til  kullkaia er svært viktige og markante kulturminner. Foto: A. C. Flyen

Permafrost og fundamentering av kulturminner

Taubanen fra Taubanesentralen inne i Longyearbyen og ut til kullkaia. Foto: A.C. Flyen

Permafrost og fundamentering av kulturminner

En av de høyeste taubanebukkene inne i Longyearbyen. Foto: A. C. Flyen