System for overvåking av nedbryting og slitasje på kulturminner og -miljøer på Svalbard

NIKU har kartlagt eksisterende og tidligere overvåkningssystemer på Svalbard

Sysselmannen fastslår i sin Kulturminneplan for Svalbard 2013-2023 at det er et stort behov for mer kunnskap knyttet til nedbrytning og slitasje på kulturminner og -miljøer.

Å følge tilstandsutviklingen til kulturminner og – miljøer er knyttet til fastsatte nasjonale mål om vern og til kulturminner og – miljøers betydning for verdiskaping på Svalbard. Også Riksrevisjonen peker på at slitasje på vegetasjon og kulturminner er en økende utfordring som følge av flere turister og ilandstigningssteder. Riksrevisjonen beskriver i sin gjennomgang av Sysselmannen i 2006/07 at det er nødvendig med dokumentasjon av tilstand og systematisk overvåking av utvikling over tid, for å begrense eller unngå negative effekter av ferdsel på Svalbard. Kunnskap om ferdsel og slitasje er en viktig forutsetning for å kunne drive kunnskapsbasert forvaltning av kulturminnene på Svalbard, ikke minst på grunn av tøffe klimatiske forhold, høye miljømål for øygruppa og økende ferdsel.

System for overvåking av nedbryting og slitasje på kulturminner og -miljøer på Svalbard

Jernbanevogner og hytter i Ny-London. Foto: Anne Cathrine Flyen

I 2013 mottok NIKU støtte fra Svalbards miljøvernfond til et lite forprosjekt med mål om å kartlegge aktuelle miljøovervåkningsprosjekter innenfor kulturminnesiden på Svalbard. Arbeidet ble utført som en gjennomgang av eksisterende litteratur, artikler, rapporter og systemer, og ble rapportert i egen rapport illustrert med foto fra enkelte av de prosjektene som blir beskrevet i rapporten.

Les notatet som oppsummerer prosjektet.

Kontaktperson: Anne Cathrine Flyen