Håndbok om bygningsvern i museer

NIKU har i samarbeid med Kulturrådet og med innspill fra museumssektoren laget en praktisk håndbok til hjelp for forvaltning av museumsbygninger.

Norske museer forvalter i alt 5500 bygninger hvorav 4800 er definert som kulturhistoriske. Disse viser til sammen et mangfoldig bilde av norsk byggeskikk, kultur og historie fra middelalderen og fram til i dag. Å ivareta denne kulturarven er utfordrende, ikke minst sett i lys av klimaendringer som gjør at hyppigere tilsyn er nødvendig og at det forebyggende vedlikeholdsarbeidet må intensiveres.

Publikasjonen vil bli utgitt våren/sommeren 2016 og omhandler:  

  • Vedlikehold og forebygging av skade
  • Sikring av bygninger
  • Dokumentasjon
  • Reparasjon og istandsetting
  • Gjennomføring av større tiltak
  • Endring og tilrettelegging for bruk
  • Restaurering og rekonstruksjon
  • Bygningsvern som immateriell kulturarv
  • Kilder og tips til videre lesning

 

Håndbok om bygningsvern i museer


I løpet av sommeren 2016 kan håndboken lastes ned gratis fra Kulturrådets nettsider.