Halsnøy klosterruiner

Ruinkonservering

Ruiner er en viktig del av den norske kulturarven. De fleste ruiner skiller seg fra andre bygninger ved at de ikke står under tak, og utfordringene med å bremse nedbrytning forholder seg derfor noe annerledes. De har skiftende karakter og er ofte tidligere konservert med et variert utvalg av materialer. Ruiner er derfor ofte en sammensetning av både originalt byggemateriale fra ulike faser samt endringer som resultat av ulike restaureringsperioder.

Sentrale problemstillinger relatert til ruinkonservering kan være hva som er originalt, hva er årsaken og konsekvensene av tidligere restaureringer og hvilke nødvendige tiltak kan gjennomføres uten bekostning på ruinens autentisitet. I tillegg kan de være plassert i svært forskjellige klimaforhold, med variasjoner av ulike naturlige påvirkninger. Dette medfører at forslag til tiltakene kan variere fra kun forsiktig spekking og fuging med ren kalkmørtel til full tildekking eller overbygging. Både bygninger og ruiner har også en historie som skal fortelles. De er resultater av fortidens ulike politiske, økonomiske og sosiale prosesser som skal formidles og tilrettelegges for et publikum. De er dessuten viktige kunnskapskilder hvor mange fremdeles har et arkeologisk og bygningshistorisk forskningspotensiale som må ivaretas.  NIKU tilbyr arkivstudier, bygningsarkeologiske undersøkelser, dokumentasjon / oppmåling, tilstandsanalyser, skadevurderinger og utarbeidelse av forslag til tiltak Dokumentasjon og oppmåling gjennomføres både manuelt og ved skanning alternativt ved rektifisering av fotografier.