Profil_Transylvania.jpg

Feltarbeid i Alma Vii

NIKUs arkeolog Regin Meyer er i juli på arkeologisk feltarbeid i Alma Vii som ligger midt i Transylvania.

På en høyde i den idylliske landsbyen ligger en befestet kirke bygget av tyske saksere på 1300-tallet med senere faser. I prosjektet inngår både restaurering av befestningsmuren og fire tårn samt flere utgravningssjakter. NIKU er samarbeidspartner med rumenske Mihai Eminescu Trust og prosjektet er finansiert av EØS-midler. I det daglige jobber han sammen med en livlig gjeng bestående av rumenere, ungarere og romfolk. I fellesskap sørger de for at murverket skal fremstå i ny prakt og at ny kunnskap om festningsverket og kirkegården avdekkes.

Feltarbeid i Alma ViiFeltarbeid i Alma Vii