Halsnøybrønn_profil.jpgRegin Meyer i brønnen

Dokumentasjon av brønnen på Halsnøy kloster

Denne sommeren har brønnen på Halsnøy kloster blitt pumpet tom for vann og NIKU har fått i oppdrag å dokumentere murverket.

Brønnens overkant måler ca. 1,1 x 1,3 meter i plan og dybden er  3,5 meter. Det fuktige, trange og fysisk anstrengende dokumentasjonsarbeidet resulterte i manuelle oppmålingstegninger samt rektifiserte «fotomerge» av de respektive murlivene.

Dokumentasjon av brønnen på Halsnøy kloster

Klosteret på øya Halsnøy i Sunnhordland ble grunnlagt i 1163\1164. I dag er det igjen både ruinlevninger, stående middelalder-rom samt områder som ikke er undersøkt arkeologisk. Under middelalderen hadde klosteret en brønn plassert midt i klosterhagen. I dag er denne tilgjengelig i kjelleren i dagens hovedhus fra 1840.

Dokumentasjon av brønnen på Halsnøy kloster

I semptember skal NIKU gjennomføre georadarundersøkelse på klosterområdet for å lete etter bygningslevninger under bakkeoverflaten.