ingress_halsnoy2.jpgGeoradarundersøkelse på Halsnøy kloster

Georadarundersøkelse på Halsnøy kloster

1.-5. september gjennomførte NIKU en georadarundersøkelse på Halsnøy kloster (Kvinnherad kommune, Hordaland) på oppdrag av Sunnhordland museum.Dette inngår i en rekke av undersøkelser, restaureringsarbeider og tilretteleggelsestiltak som har blitt initiert av Riksantikvarens ruinprosjekt siden 2009.

Halsnøy kloster antas å ha blitt grunnlagt av Erling Skakke i 1163\64 og tilhørte augustinerordene helt til klosteret ble oppløst i 1536. Etter reformasjonen inngikk klostergodset i len frem til 1664 og ble i ettertid organisert under Bergenhus stiftamt. I 1758 ble godset kjøpt av familien Juel og ble tatt i bruk som storgård og familiesete. I dag består lokaliteten av ruiner (både originale og rekonstruerte), stående bygninger hvor den seneste er hovedhuset fra 1840. Arkeologiske undersøkelser ble utført av Gerhard Fischer på 1930-tallet og Hans-Emil Lidén i 1960-63. og Georadarundersøkelsen var rettet mot problemstillinger i forhold til de eldste klosterfløyene, korsgangen, eksterne konstruksjoner, hageanlegg samt forhåpninger om å finne etter-reformatoriske levninger. Undersøkelsesfeltene var lagt til ruinområdet og utenfor med vekslende forhold fra nyklippet gress til nysgjerrige ungkyr. Vi er svært spente på hva datasettene vil frembringe!

Georadarundersøkelse på Halsnøy kloster