profil_tønsberg.jpgGeoradarundersøkelse av kongsgårdsruinen i Tønsberg

Kongsgårdruinen i Tønsberg

NIKU undersøker Kongsgårdruinen i Tønsberg på opprag for Riksantikvarens ruinprosjekt.

For den som spaserer langs Nedre Langgate i Tønsberg så vil etter hvert en interessant middelalderruin i bruddstein og tegl komme til syne ved veikanten. Dette er kongsgårdsruinen som i dag viser fire rom i en bygningsfløy men anleggets totale utstrekning er ukjent. Håkon Håkonssons saga forteller at kongen på 1200-tallet: «let og huse heile Berget og kongsgarden ved Lavranskyrkja».  Om det har stått en eldre kongsgård her er uvisst. I 1318 omtales den som sete for kongens ombudsmann og i 1550 som «Lauritz Holckis gård» som da var borgermester. På 1700-tallet var anlegget blitt en ruin.  Dagens ruin ble gravd ut i 1960-61 under ledelse av antikvar Bernt Lange. I tillegg til den synlige ruinen ble det truffet på en mur i nord som kan være restene etter anleggets ringmur. Med disse opplysningene i minne gjennomførte NIKU ved Monica Kristiansen og Regin Meyer 17.09.14 en georadarundersøkelse på oppdrag for Riksantikvarens ruinprosjekt. Undersøkelsesområdene ble lagt omkring ruinen og på nabotomta i sør. Det er store forhåpninger om å finne levninger som kan fortelle om kongsgårdens videre utstrekning og utforming med muligheter for levninger fra andre tidsperioder.

Kongsgårdruinen i TønsbergKongsgårdruinen i Tønsberg