profil_Værne kloster.jpgGeoradarundersøkelse i hageanlegget utenfor Værne kloster gård med hovedbygningen i bakgrunnen. Foto: NIKU

Georadarundersøkelse på Værne

I 2009 utførte Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) i samarbeid med svenske Riksantikvarieämbetet (RAÄ UV Teknik) en georadarundersøkelse på den historiske lokaliteten Værne i Østfold.

I en gammel hage på Værne gård sporet man bygningsrester under bakkeoverflaten som kan knyttes til et stort bygningsanlegg reist av den mektige Johannitterordenen. I flere europeiske land hadde johannitterne ordenshus som skulle stå for finansieringen av hospitaler og militære virksomheter i det Hellige Land under korstogstiden. Ordenshuset på Værne ble grunnlagt en gang etter 1170 enten av Sverre Sigurdsson eller hans rival kong Magnus Erlingsson. Det var et av totalt 13 ordenshus i ordensprovinsen Dacia (tilsvarende dagens Skandinavia) og det eneste i Norge. En annen viktig funksjon ved anlegget på Værne var et hirdprovent hvor aldrende hirdmenn kunne trekke seg tilbake etter aktiv tjeneste. I 1532 ble ordenhuset konfiskert av kongemakten og flere av bygningene ødelagt av svenske styrker omkring 1570. 

Den eneste synlige levningen på overflaten i dag er en liten ruin tolket som koret i en kirke. Etter georadarundersøkelsen kunne man imidlertid se mesteparten av grunnplanet for denne kirken med rominndelinger. I tillegg fremkom en formidabel bygning nord for denne på hele 53 meters lengde og sannsynligvis en kjeller i vest. Undersøkelsen detekterte dessuten flere andre strukturer i området som kan ha tilhørt johannitteranlegget, men som er vanskeligere å tolke. Strukturene kan totalt sett følges 0,3-1,7 meter under bakkoverflaten og kan forklare hvorfor det har oppstått fordypninger i bakkeoverflaten ved kraftige regnskyll.

Georadarundersøkelse på Værne


 Tolkning av georadarresultatene som ble utført i 2009 (se Paasche og Trinks 2012)

Undersøkelsen, resultater og utvidede tolkninger har nå blitt publisert i Viking: Norsk arkeologisk årbok – 2014 (Meyer, Gustavsen, Bye Johansen 2014). Artikkelen belyser et arkeologisk sett lite kjent ordenshus samt hvordan georadar kan frembringe verdifull informasjon om levninger på historisk grunn uten et eneste spadetak. I tolkningene har forfatterne sammenlignet Værne med andre Johannitterhus i Skandinavia for å få en bedre forståelse av hvordan disse anleggene var satt sammen, organisert samt hvilke funksjoner som inngikk i de ulike bygningene.

Les hele artikkelen i Vikingbind LXXVII - 2014